اهمیت اخلاق  چاپ

تاریخ : جمعه 12 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 03:30 ب.ظ

آیات الهی درخصوص اهمیت اخلاق

 2جمعه-164ال عمران-151بقره-129بقره-9و10شمس-12لقمان-14و15اعلی-4قمر-

2-آیااخلاق قابل تغییراست؟

اری چون عدم تغییرمشعربرجبراست وبعثت انبیابیهوده خواهدبود.